Psykoterapi

Varför psykoterapi?

Du kan ha drabbats av en kris eller står inför en förändring som du inte kan påverka. Du kanske känner dig tom, håglös, deprimerad, har ångest eller är i en relation du upplever inte fungerar.

Du kanske har sömnsvårigheter, problem med arbete/utbildning eller har upplevt ett trauma. Ni kanske som par upplever problem i relationen och vill ha stöd i att förbättra kommunikationen och känna trygghet och glädje tillsammans igen.

Du kanske istället är nyfiken på psykoterapi, vill utforska dig själv eller tillsammans med en erfaren samtalspartner bolla mer existentiella frågor?

Oavsett orsak är du välkommen att ta kontakt för bokning av ett första möte. Som psykoterapeut arbetar jag med både med enskilda och par.

Hur arbetar jag?

Jag erbjuder integrativ psykoterapi, vilket betyder att jag har en psykoterapiutbildning som kombinerar Kognitiv beteendeterapi, KBT och Affektfokuserad psykodynamisk terapi, AFT (se beskrivning nedan). Genom utbildning och erfarenhet i dessa och flera ytterligare metoder, såsom mindfulness, biblioterapi och compassionfokuserad terapi kan vi tillsammans hitta ett arbetssätt som du känner är rätt för dig och som gör att du uppnår dina mål med att gå i psykoterapi.

Vad är kognitiv beteendeterapi (KBT)?

Kognitiv beteendeterapi är effektiv vid b la depression, ångest, oro och stress.

I KBT kartlägger man tillsammans med sin terapeut hur tankar, känslor och beteenden samverkar. Målet är att man med insikter, träning och nya erfarenheter ska hantera känslomässiga problem och situationer på ett mer funktionellt sätt för att på sikt kunna må bättre.

KBT är en mål- och problemorienterad psykoterapiform med ett strukturerat upplägg. Om man vill får man hemuppgifter av sin terapeut att arbeta med mellan sessionerna.

På det sättet kan man testa av det man i terapin upptäcker och därmed konkret se sin egen utveckling. Terapin är framförallt inriktad på nuvarande situation och problem men man utforskar också tidigare erfarenheter och relationer och dess påverkan på livet idag.

Affektfokuserad psykodynamisk terapi

Affektfokuserad psykodynamisk terapi har sin grund i den psykodynamiska teorin men har ett ännu tydligare fokus på känslor. Här inräknas flera upplevelsebaserade psykoterapimodeller där arbetet med affekter (känslor) är det centrala.

Våra grundaffekter styr oss på en mängd olika sätt. De motiverar oss, informerar oss om vad som är viktigt för oss och vad vi saknar i livet. Mycket av våra problem kan härledas till konflikter och rädslor som är kopplade till känslor. Därför är det grundläggande för oss att få kontakt med de genuina affekterna (känslorna).

Terapeuten och klienten utforskar i terapin tillsammans klientens affekter på djupet för att klienten ska få kontakt med också de affekter som av olika skäl undviks eller trycks undan och så småningom få tillgång till hela sitt känsloregister. Detta underlättar för oss att förstå oss själva och på sikt må bättre.

Varför gå i psykoterapi hos en legitimerad psykoterapeut?

Terapeut eller olika benämningar som innehåller terapeut som ”samtalsterapeut” är inte en skyddad titel vilket innebär att det är svårt att veta vilka metoder som används eller vilken kompetens personen har. En legitimerad psykoterapeut har legitimation utfärdad av Socialstyrelsen som också bedömer om utbildning och erfarenhet är tillräcklig för att legitimation ska utfärdas. Socialstyrelsen kan också granska en legitimerad psykoterapeut efter klagomål vilket innebär en säkerhet och ett skydd för dig som klient. En legitimerad psykoterapeut har alltid tystnadsplikt och följer sekretess- och patientsäkerhetslagen.

Sagt av klienter vid terapiavslut….

  • Det kändes från första stund som att du verkligen förstod mig”.

  • ”Jag gillade hemuppgifterna som fick mig att jobba också mellan våra möten”.

  • ”Jag hoppas jag inte behöver ta kontakt med dig igen i framtiden för det betyder ju att jag fortsätter att må så här bra som jag gör nu”.

  • ”Jag blev starkare hela tiden, det var så skönt att inte vara ensam om allt och få stöd att våga se framåt”

Rulla till toppen