Handledning och chefsstöd

Chefsstöd/ledarstöd

Jag har mångårig erfarenhet av handledning av arbetsgrupper och olika typer av chefsstöd/ledarstöd inom både privat och offentlig sektor.

Chefsstöd/ledarstöd innebär en möjlighet att få titta på den egna arbetssituationen och den organisation du som chef/ledare verkar i. Det kan vara enstaka möten vid en specifik problemsituation eller mer regelbunden handledning under en längre tid.

Att få bolla utmaningar i ledarskapet med en samtalspartner erfaren inom området kan vara ett värdefullt stöd i olika typer av beslut, men kan också minska de känslor av ensamhet som ibland kommer med en ledarroll. 

Grupphandledning

Handledning av grupp kan tillexempel handla om att tillsammans reflektera över värderingar, hantera konflikter, stärka gruppens självkänsla eller tillsammans titta på processer.

Grupphandledningen bygger främst på KBT, konfliktteori, lösningsinriktad metod och motiverande samtal-MI. Min långa erfarenhet av olika komplexa handlednings och chefsstödsuppdrag ger mig möjlighet att hitta lösningar som hjälper dig som ledare eller grupp till förändring och framgång.

Kontakta mig så berättar jag gärna mer och kan lämna referenser och uppgifter om pris.Rulla till toppen